Pàgina principal / Àrees d'aplicació

ÀREES D'APLICACIÓ DE LA TECNOLOGIA ORIGINAL DE GRANDER

Conducció d'aigua potable

Vitalització de l'aigua potable mitjançant aparells que s'instal·len a les canonades de la llar
Pous

Vitalització de fonts, pous i aigües subterrànies
Piscines

Millora palpable en la qualitat de l'aigua de les piscines
Circuits de calefacció

Esbandida de l'aigua de calefacció i millora en la transferència de calor
Indústria

Estabilització de la qualitat microbiològica de l'aigua de refrigeració i calefacció sense additius químics
Agricultura i ramaderia

Animals més sans gràcies a l'aigua vitalitzada i aplicació de la tecnologia Grander a l'optimització de fems
Estanys i biotips

Millora en la qualitat de l'aigua gràcies a la transmissió d'una gran capacitat d'autodepuració
Mineria

Aplicació de la tecnologia de Grander per a l'augment de la quota d'explotació
© . Grander Cat. Tots els drets reservats. Avís legal