Experiències d'usuaris
en la Indústria

Totes les experiències aquí esmentades provenen dels números|nombres de la "Revista Grander" apareguts fins ara, i constitueixen merament un petit extracte de la multitud de testimonis d'usuaris de tot el món, que ja es compten per cents de milers.

AT&S (Àustria)
OCÈ (Alemanya)
Gert-Jan Conijn (Holanda)
Felten & Guillaume (Àustria)
Isosport (Àustria)
Messer Austria (Àustria)
Seeburger conserves (Àustria)
Fàbrica de totxos (Àustria)
Mercedes Wiesenthal (Àustria)
Bugaderia Koch (Alemanya)
Kugelmann (Alemanya)
© . Grander Cat. Tots els drets reservats. Avís legal